Gäddvåtmarker på Aspöja

Aspöja Spiggförening

Föreningen Aspöja Spiggfiske har som ändamål "att utifrån ett kretsloppstänkande fiska spigg, samt med särskild målsättning att genomföra spiggfisket skapa en bättre vattenkvalitet, främja beståndet av gädda och abborre..."

Projektbeskrivning (PDF)
Ritning Norra Delen (PDF)

Vattenkvalitet

E-post
aspojagubben@gmail.com
Telefon
073-35 45 835
Copyright © All Rights Reserved