Gäddvåtmarker på Aspöja

Aspöja Spiggförening

Föreningen Aspöja Spiggfiske har som ändamål "att utifrån ett kretsloppstänkande fiska spigg, samt med särskild målsättning att genomföra spiggfisket skapa en bättre vattenkvalitet, främja beståndet av gädda och abborre..."

Projektbeskrivning
Ritning Norra Delen
Mars på Aspöja

Vattenkvalitet

Rapporter

Båtelfiske VFK Rapport 2023:1
Wehrens Niels InternshipProjektplan våtmarker Aspöja och BirköProvfiske av gädda kring Aspöja maj 2023
E-post
aspojagubben@gmail.com
Telefon
073-35 45 835
Copyright © All Rights Reserved