Om Aspöja

OM STORA STÅNGKLABBEN

Sankt Anna Skärgård

Stora Stångklabben AB är ett företag som bygger på en sund miljötanke och hållbarhet för en levande skärgård med utkomstmöjligheter för de fast boende och rekreations-, konferens- och eventmöjligheter för turister och företag. All verksamhet ska ske i samklang med den unika skärgårdsmiljö som Sankt Anna erbjuder.

Företagets verksamhet består av uthyrning av moderna konferenslokaler och bekväma stugor med närhet till rekreation och aktiviteter i vacker natur. Till detta kommer transporter, fiskodling samt att utveckla Aspöjas turismnäring till något som kommer hela denna del av skärgården till godo.

Vi samarbetar med ett flertal andra lokala företag med inriktning på matservering, naturevent, konst, hantverk, byggnation mm.

Kontakt: Stora Stångklabben AB
Adress: Aspöja, Alnö 5,8,

610 25 Vikbolandet
Telefon: 073-35 45 835
Mejl: aspojagubben@gmail.com

Kontakta oss för mer info och bokning!

Prislista finns här.

Historia

Aspöja är den vackra ö i norra Sankt Anna skärgård som tillsammans med hundratals andra öar i varierande storlek bildar en alldeles unik arkipelag.

Huvudön Aspöja, (de andra bebodda öarna är Birkö, Lonjö och Lindholm) har varit bebodd sedan 1500-talet. Under 1930-talet hade Aspöja en fast befolkning på cirka 130 personer men idag är endast ett 25-tal åretruntboende. Dagens aspöjabor brukar den jord som tidigare generationer odlade upp och många stengärdsgårdar vittnar om hårt slit för brödfödan. Idag betar får och nötkreatur på ön vilket hjälper till att hålla markerna öppna. Området har stor blomprakt med många utrotningshotade arter.

På Aspöja finns en traditionsrik bygdegård som fram till 1966 var skola. Idag kan man hyra den för olika aktiviteter, som till exempel övernattning vid kanotturer. Förbindelserna med fastlandet är idag goda genom den kompletteringstrafik som kommunen tillhandahåller.

Transport

Stora Stångklabben AB erbjuder transportmöjligheter för människor, gods och byggmateriel. Vår båtpark består idag av tre olika storlekar på båtar samt även en pråm för skeppning av större skrymmande laster.

Våra båtar framförs av kunniga förare med stor sjövana. En större mycket flexibel transportbåt finns under planering och tar snart steget från ritbordet till byggnation. Alla våra nya båtar planeras för att uppfylla alla miljö- och sjöskerhetsmässiga krav.

Kontakta oss för mer information.

Skärgårdstrollet

Ulrika Gustafson driver ett roligt projekt för barn på Aspöja baserat på boken "Skärgårdstrollet" av Elin Söderholm.

I en mysig lekpark i naturnära miljö kan dina barn få hälsa på skärgårdstrollet för att leka och pyssla.

När trollet är på plats kommer det att finnas mer uppstyrda aktivieter, men det går även bra att besöka och upptäcka lekparken på egen hand när trollet inte är där.

Fiskodling

Under tre års tid har man odlat abborre som ett pilotprojekt på Aspöja. Samtidigt med detta har man även odlat musslor på prov.

Nu har Stora Stångklabben AB gått in med kapital för att dessa viktiga projekt ska kunna leva vidare och utvecklas till något mycket större. Därför har vi etablerat ett samarbete med gös- och sikodlare i Finland för att kunna ta del av resultat och forskningsrapporter från deras projekt. Detta i syfte att utöka abborrodlingen på Aspöja till att omfatta även gös och sik.

Fiskodling kräver resurser och känsla för miljön. All odling på Aspöja kommer att ske i helt slutna system utan påverkan på miljön. Vår musselodling är till för att förse fiskodlingarna med foder men också till för att hjälpa Östersjön till ett välförtjänt bättre liv.

Musslor suger i sig och filtrerar ungefär åtta deciliter vatten i timmen. De äter alger, som livnär sig på kväve och fosfor. När musslorna skördas tas näringsämnen bort från havet och övergödningen minskar. Musslorna blir sedan fiskfoder medan restprodukterna används som gödning vid uppdrivning av gurkor och tomater.

Vår fiskuppfödning bygger på att göra allt från början till slut. Vi börjar med att föda upp yngel som vi sedan odlar vidare till färdig ädelfisk att säljas som närproducerad god mat av butiker och restauranger i området. Vi räknar med en produktion på ca 50 ton ädelfisk efter en inkörsperiod på fem år och den dubbla avkastningen efter tio år.

Detta kommer att kräva mer foder än vår musselodling klarar av varför vi kommer att använda oss av skarpsill vilket är en fisk som tär på miljön. Skarpsillen skeppas idag till Danmark för att förvandlas till foder för att sedan skeppas samma väg tillbaka till Sverige. Den onödiga resan och den negativa miljöpåverkan kommer vi inte att ha.

Vi ser även att vår fiskodling på sikt kommer att ge ett antal välkomna arbetstillfällen i vår skärgård.

E-post
aspojagubben@gmail.com
Telefon
073-35 45 835
Copyright © All Rights Reserved
cross